Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


conversando_con

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
conversando_con [2019/03/03 23:04]
isabel [Xulio Ferreiro e Antonio Fontenla]
conversando_con [2019/03/03 23:09] (actual)
isabel [José Manuel Gutiérrez]
Línea 105: Línea 105:
 Por iso, aínda que durante a conversación xorden recordos compartidos e enfoques comúns, tamén asoma a zona crítica xa que ambos son conscientes da necesidade de delimitar un marco de actuación claro que permita deseñar [[http://de-mudanza.net/2015/12/inspirar-un-futuro-en-el-que-apetezca-habitar-y-seguir-construyendo/|un futuro no que apeteza habitar e seguir construíndo]]. Por iso, aínda que durante a conversación xorden recordos compartidos e enfoques comúns, tamén asoma a zona crítica xa que ambos son conscientes da necesidade de delimitar un marco de actuación claro que permita deseñar [[http://de-mudanza.net/2015/12/inspirar-un-futuro-en-el-que-apetezca-habitar-y-seguir-construyendo/|un futuro no que apeteza habitar e seguir construíndo]].
  
-O máis  importate de poder * escoitar como conversan os nosos representantes institucionais** é como contribúe ao proceso de construír confianza, con todo o que implica:+O máis  importate de poder **escoitar como conversan os nosos representantes institucionais** é como contribúe ao proceso de construír confianza, con todo o que implica:
  
   * **Fomentar a capacidade de diálogo**: Se queremos unha cidadanía dialogante han de selo, ante todo, os seus representantes. Fan falta moitas conversacións para atopar camiños e xerar acordos. Con todo, vivimos a golpe de titulares efectistas e, a maior parte das veces, manipuladores. Non hai tempo para pensar, para conversar, para reflexionar…   * **Fomentar a capacidade de diálogo**: Se queremos unha cidadanía dialogante han de selo, ante todo, os seus representantes. Fan falta moitas conversacións para atopar camiños e xerar acordos. Con todo, vivimos a golpe de titulares efectistas e, a maior parte das veces, manipuladores. Non hai tempo para pensar, para conversar, para reflexionar…
Línea 135: Línea 135:
 {{:2_biografias:conversando-jose_manuel-gutierrez.jpg?250 |}}[[http://www.laopinioncoruna.es/autores/jose-manuel-gutierrez.html|José Manuel Gutiérrez]], //Guti// como lle coñecemos a maioría desde a súa etapa de estudante, é xornalista, e dos de raza. É dicir, non dos que corren tras o titular fácil senón dos que investigan e documentan, por iso os seus compañeiros de traballo recorren a el cando fai falta poñer en contexto as urxencias xornalísticas que se  solapan no día a día. {{:2_biografias:conversando-jose_manuel-gutierrez.jpg?250 |}}[[http://www.laopinioncoruna.es/autores/jose-manuel-gutierrez.html|José Manuel Gutiérrez]], //Guti// como lle coñecemos a maioría desde a súa etapa de estudante, é xornalista, e dos de raza. É dicir, non dos que corren tras o titular fácil senón dos que investigan e documentan, por iso os seus compañeiros de traballo recorren a el cando fai falta poñer en contexto as urxencias xornalísticas que se  solapan no día a día.
  
-Cando lle chamamos para contarlle do proxecto pensabamos no seu gran coñecemento da cidade pero atopámonos un vínculo especial coa [[el_origen_de_la_idea|idea desde a que empezamos a indagar]] xa que tiña dous anos cando a súa familia trasladouse de León  a Coruña seguindo o ronsel profesional do seu pai, un dos pioneiros que contribuíu á posta en marcha da [[relatos_institucionales#la_refineriauna_historia_propia|Refinería]]. De feito, ao final da conversación evoca o seu recordo nunha preciosa [[metaforas_de_la_memoria|Metáfora da Memoria]].+Cando lle chamamos para contarlle do proxecto pensabamos no seu gran coñecemento da cidade pero atopámonos un vínculo especial coa [[a_orixe_da_idea|idea desde a que empezamos a indagar]] xa que tiña dous anos cando a súa familia trasladouse de León  a Coruña seguindo o ronsel profesional do seu pai, un dos pioneiros que contribuíu á posta en marcha da [[relatos_institucionais#la_refineriauna_historia_propia|Refinería]]. De feito, ao final da conversación evoca o seu recordo nunha preciosa [[metaforas_da_memoria|Metáfora da Memoria]].
  
 **“Non me gustan os profetas”** **“Non me gustan os profetas”**
Línea 154: Línea 154:
 <blockquote>//Unha cousa que para min define a Coruña é o centro como referencia, en Vigo non oes a ninguén dicir ao centro... E non dis vou ao centro senón vou baixar ao centro//</blockquote>  <blockquote>//Unha cousa que para min define a Coruña é o centro como referencia, en Vigo non oes a ninguén dicir ao centro... E non dis vou ao centro senón vou baixar ao centro//</blockquote> 
  
-Sen embargo, [[la_pre-tension_de_la_objetividad#el_espacio_publico_y_los_no-lugares|"o centro" é un concepto tan relativo...]]+Sen embargo, [[a_pre-tension_da_obxectividade#el_espacio_publico_y_los_no-lugares|"o centro" é un concepto tan relativo...]]
  
 \\ \\
conversando_con.1551650690.txt.gz · Última modificación: 2019/03/03 23:04 por isabel