Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


presentacion

A Coruña dMudanza: A Historia das persoas

A cidade é o espazo que contén o tempo, que acumula memorias colectivas e coñecementos diversos, é onde se mesturan persoas e actividades, onde se producen os intercambios múltiples, programados ou non programados, onde aparecen as oportunidades xeradas polo azar. (Jordi Borja)


A realidade é o froito da linguaxe que utilizamos para describila (Ludwig Wittgenstein).


presentacion.txt · Última modificación: 2024/02/22 14:51 por iagoglez

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki