Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


presentacion

¡Esta es una revisión vieja del documento!


A Coruña dMudanza: A Historia das persoas

Se queres un final feliz, depende de onde acabe a historia. Orson Welles

A cidade é o espazo que contén o tempo, que acumula memorias colectivas e coñecementos diversos, é onde se mesturan persoas e actividades, onde se producen os intercambios múltiples, programados ou non programados, onde aparecen as oportunidades xeradas polo azar. (Jordi Borja)


A realidade é o froito da linguaxe que utilizamos para describila (Ludwig Wittgenstein).


presentacion.1547666232.txt.gz · Última modificación: 2019/01/16 20:17 por isabel