Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


esquemas_conceptuais

dMudanza / Esquemas conceptuais


Hai quen sostén que a cidade de cada quen é en realidade sempre a mesma, que todas as cidades son a mesma cidade mil veces repetida
. (A alma das cidades. Fernando R. Genoves)

Memoria histórica vs. Visión: a media distancia


A única variable común nas cidades é a persoa¿Que cuentan... qué contamos... qué van a poder contar...?

Fred Turner, Un tecnócrata para a contracultura

Para los nidos de los 1950 que se convertirían en los rebeldes de los 1960, los coches, lana televisión y lana radio ofrecían también una vía de escape de lanas sombras de lana Guerra Fría. Los adolescentes de aquella época se vieron rodeados de aparatos, automóviles y oportunidades de educación y empleo difícilmente imaginables por sus padres, cuya juventud coincidió con los corderos de lana Gran Depresión. Tal como muchos articulistas destacaron en esa época, esta abundancia transformó lana adolescencia en un verdadero interregnum entre lana libertad de lana infancia y lanas exigencias respeto al empleo y lana familia asignadas la lana madurez. Para uno creciente número de jóvenes de clase media y alta en particular, lana adolescencia se convirtió en una época de exploración personal.

La finales de los 1960, por tanto, lana juventud estadounidense se enfrentaba la un dilema. Por un lado, él aparato militar y lana burocracia industrial, así como ls tecnologías asociadas a ambas, amenazaban con acabar sus vidas; bien vía destrucción de él planeta en un holocausto nuclear el bien median lana exigencia de que en su paso la personas adultas tanto los chicos como lanas chicas acabaran convertidos en “robots felices”. Por otro lado, esa misma burocracia había logrado que sus vidas se llenasen de todo tipo de placeres de base tecnológica como lana música, lana televisión el los viajes. Eres más, gracias al poder de lana industria de lana posguerra, los titulados universitarios de los 1960 tenían asegurado un puesto de trabajo. Sin embargo, en el estaba claro que estos puestos de trabajo lees fuesen a proporcionar lanas mismas satisfacciones que lees había ofrecido lana adolescencia. Muchos tenían sus dudas. “ Hay diferentes clases de matrimonio y de vida adulta, pero… en el funcionan”, señalaba lana misma muchacha que había descubierto lana bomba atómica en lana enciclopedia. Está todo este conflicto de convertirse en un profesional y llevar una vida de clase media que casi nadie de nuestra generación ha sido capaz de resolver. ¿ Cómo ser adulto en este mundo?”

Espacio e tiempo: a rixidez das "duas dimensións"

O lector sempre ten razón… e ninguén lle pode arrebatar a liberdade de facer dun texto o uso que lle cadre.

E esta liberdade implica ollar, volver atrás, saltarse pasaxes completas, ler as frases a contrafío, entendelas mal, transformalas, buscarlles unha continuación diferente, adornalas con todo tipo de asociacións, sacar conclusións do texto das que o texto nada sabe, sentirse molesto polo texto, gozalo, esquecelo, plaxiarlo, e tamén, nun momento dado, tirar o libro en calquera recuncho. Toda lectura é un acto anarquista. Pero a interpretación, e moi especialmente aquela que pretende ser a única correcta, propúxose yugular ese acto. (Hans Magnus Enzensberger)


Marco espacial

Os procesos de transformación son globais pero suceden a nivel local: 50 anos de historia implican décadas de crecemento e adaptación mutua. De rutinas e de innovacións.

A vida é un constante proceso de evolución, de aí a necesidade de buscar punto de referencia no que a “media distancia” permita observar para comprender os trazos grosos da realidade: A ciudade como ámbito de análise

As cidades son formacións políticas que habitualmente teñen maior permanencia no tempo que outras construcións máis ampla (Sidney Pollard)

No proceso crúzanse diferentes perspectivas da realidade (institucional, empresarial…) pero mesmo os grandes intereses configúranse ao redor da vida das persoas. E iso é a cidade:

É o espazo que contén o tempo, que acumula memorias colectivas e coñecementos diversos, é onde se mesturan de persoas e actividades, onde se producen os intercambios múltiples, programados ou non programados, onde aparecen as oportunidades xeradas polo azar (Jordi Borja)

A intelixencia urbana non é comprar os últimos produtos da tecnoloxía senón aqueles que se combinan coas habilidades e comportamentos da poboación, o bo uso dos recursos e as prioridades sociais e as características morfológicas e o funcionamento do territorio (Jordi Borja)


Marco temporal

A finais anos cincuenta do século XX apróbase o impulso á industrialización do país, a través dos “Plans Provinciais” que se empezan a facer efectivo a principios dos 60. Pero as empresas non son só axentes xeradores de produtos e servizos. A historia do seu crecemento aséntase sobre un eixo fundamental: as personas.

 • Na Coruña, cidade atlántica e comercial, estes Plans propician o achegamento ao factor industrial, historicamente menos desenvolto que noutras zonas do Estado.
 • Entre as empresas que iniciaron a súa actividade nos 60 “a Refinería” ten unha historia propia, en gran parte polo seu alto grao de interacción territorial e social pero no seu proceso conta a historia da evolución do público ao privado, do desenvolvemento social e tecnolóxico, da evolución dos mercados…


O propósito


"Sentir a ciudade como un proxecto inter-xeneracional"

“O que realmente determina a eficacia dun sistema de xestión do coñecemento non son os seus mecanismos de captura e almacenamento senón a cantidade e diversidade de espazos de intercambio e transferencia que se poñen a disposición das persoas para a súa distribución e transformación”. (Manel Muntada)

O desenvolvemento deste proxecto implica un impulso de socialización e achegamento entre as persoas, é dicir, o propósito do proxecto emerxe do propio proceso de desenvolvemento:

 1. Fomentar a interactuación da cidadanía a través dos recordos e historias persoais
 2. Dotar de significado e valor a historia e contribución das organizacións e institucións ao desenvolvemento da comarca
 3. Rescatar a intrahistoria que non adoita aparecer nos arquivos documentais, contribuíndo así aos requisitos fundamentais da sociedade do coñecemento: Transparencia, accesibilidade e usabilidade.


O cine é un concepto

Costrúyelo e virá! O debate teórico que non cesa sobre as categoría e límites dos xéneros parece xa un pouco desfasado porque, ao final, o que importa é o poder do relato. E é o que nos gustou deste vídeo que non só fala do que parece senón que nos conta que, cando os problemas non son únicos, as súas solucións tampouco deberían selo.

E faio utilizando un tema de actualidade no debate cidadán, o crecente uso da bicicleta nas cidades. Holanda conseguiuno pero para iso tiveron que cumprirse algunhas condicións necesarias: unha cidadanía concienciada e activa, gobernantes que escoitan e o desenvolvemento de políticas adecuadamente reflexionadas e implantadas.

Como conseguiron os holandeses os seus carrís bici.


A folla de ruta

Para poder chegar a sentir a cidade como un proxecto ( inter)xeracional é necesario:

 1. Coñecer e entender a importancia desas conversacións que se dan en todos os niveis da realidade
 2. Interconectar as historias persoais e os distintos niveis de conversación cara á reflexión cidadá
 3. Impulsar, desde o coñecemento e a experiencia, o desafío do “eu ( inter)xeracional no proceso de transformación da cidade

Pero…

 • Que significa poñer en valor?
 • A quen interesa o pasado?
 • Como conecta co futuro?

Poñer en valor é moito máis que recompilar e catalogar, significa traer a primeira liña esas partes invisibles da historia tecida no día a día: os cimentos do desenvolvemento que foron permitindo, ademais de xerar riqueza, proporcionar estabilidade e crecemento ao territorio e as súas xentes.

As cidades non son intelixentes nin parvas, son complexas e desconcertantes, por iso imos traducindo en esquemas as conversacións coas que tratamos de facer unha folla de ruta para o proceso de reflexión da cidade. Pero son esquemas que non xorden dos datos, senón dos relatos.


Código de registro: 1311269437391 Fecha de registro: 26-nov-2013 22:47 UTC

esquemas_conceptuais.txt · Última modificación: 2024/02/22 14:52 por iagoglez

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki