Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


equipo_principal

dMudanza / Equipo principal

Investigación e deseño

Guión: Isabel Iglesias y Iago González

Dirección: Iago González e Isabel Iglesias


Desenvolvemento do proxecto

A formulación e propósito do proxecto require a implicación de moitas persoas polo que se necesita un equipo multidisciplinar que aúne diferentes perfís profesionais.


enPalabras

Isabel Iglesias

Socia consultora de I.G. Documentación, experta en xestión do coñecemento, análise estratéxico e dinamización da información. Investigadora e experta en innovación social. Produtora de Máscaras
Referencias

enimaXes

Iago González

Experto en narrativas audiovisuais e en branded content. Especialista no deseño de proxectos audiovisuais. Director de Máscaras e responsable do departamento audiovisual de I.G. Documentación
Referencias

Colaboradores


cumClavis

Manel Muntada

Experto en xestión do coñecemento, desenvolvemento organizativo e xestión do cambio. Desenvolve a súa labor de consultor coa marca profesional [cumClavis]
Referencias

25Producciones

José Louzao

Realizador. Coordinador audiovisual, deseñador web e docente de produción webmedia
Referencias


equipo_principal.txt · Última modificación: 2024/02/22 14:52 por iagoglez

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki