Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


conversando_con

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
Última revisiónAmbos lados, revisión siguiente
conversando_con [2019/03/03 23:01] – [Antonio Fontenla] isabelconversando_con [2019/03/03 23:08] – [José Manuel Gutiérrez] isabel
Línea 62: Línea 62:
 Sin duda ha heredado mucho de lo que admira en su padre, pero destaca especialmente la capacidad de trabajo y su convicción en el poder de las redes, que le ha llevado durante décadas a batallar entre las innumerables tensiones del ámbito asociativo… incluso a nivel internacional. Sin embargo no le ciegan las alturas y encuentra el tiempo para conversar. Sobre todo si el tema se refiere a su ciudad, a la que adora hasta cuando pone el acento en lo que se debería haber hecho de otra manera: //"Coruña era una ciudad que vivía apaciblemente…"// Sin duda ha heredado mucho de lo que admira en su padre, pero destaca especialmente la capacidad de trabajo y su convicción en el poder de las redes, que le ha llevado durante décadas a batallar entre las innumerables tensiones del ámbito asociativo… incluso a nivel internacional. Sin embargo no le ciegan las alturas y encuentra el tiempo para conversar. Sobre todo si el tema se refiere a su ciudad, a la que adora hasta cuando pone el acento en lo que se debería haber hecho de otra manera: //"Coruña era una ciudad que vivía apaciblemente…"//
  
-Con Antonio Fontenla inauguramos la línea de los “Conversando con” realizados específicamente para este proyecto. Porque [[+Con Antonio Fontenla inauguramos la línea de los “Conversando con” realizados específicamente para este proyecto. Porque [[a_pre-tension_da_obxectividade#puede_reflexionar_una_ciudad|o proceso de reflexión dunha cidade]] necesita moito [[http://de-mudanza.net/2016/03/aunque-se-hable-de-lo-mismo-nunca-hay-conversaciones-iguales/|espazo conversacional]] para traer a primeira liña as biografías da memoria e a súa achega a perspectiva dunha traxectoria vital que conxuga o local co global e o cotián coa perspectiva de futuro, sen perder nunca de vista a grandeza do pequeno.
-a_pre-tension_da_obxectividade#puede_reflexionar_una_ciudad|o proceso de reflexión dunha cidade]] necesita moito [[http://de-mudanza.net/2016/03/aunque-se-hable-de-lo-mismo-nunca-hay-conversaciones-iguales/|espazo conversacional]] para traer a primeira liña as biografías da memoria e a súa achega a perspectiva dunha traxectoria vital que conxuga o local co global e o cotián coa perspectiva de futuro, sen perder nunca de vista a grandeza do pequeno.+
  
 Nesta conversación condénsanse boa parte dos fíos temáticos e argumentais do proxecto  dMudanza. Nesta conversación condénsanse boa parte dos fíos temáticos e argumentais do proxecto  dMudanza.
Línea 88: Línea 87:
  
 {{vimeo>161992616?380x214 }} {{vimeo>161992616?380x214 }}
-Se algo necesita a cidadanía para vivir razoablemente tranquila é poder confiar na altura de miras dos seus representantes institucionais. E iso que significa? Pois ante todo que  [[http://www.enpalabras.com/blog/2011/04/sosegaos/|nos transmitan calma]], e que traballen xuntos para responder a unha simple pregunta: * Que van poder contar os nosos fillos e netos?**+Se algo necesita a cidadanía para vivir razoablemente tranquila é poder confiar na altura de miras dos seus representantes institucionais. E iso que significa? Pois ante todo que  [[http://www.enpalabras.com/blog/2011/04/sosegaos/|nos transmitan calma]], e que traballen xuntos para responder a unha simple pregunta: **Que van poder contar os nosos fillos e netos?**
  
 O problema non está nas diferenzas de enfoque, ao contrario, a diferenza é un valor porque contribúe á procura de solucións innovadoras e consensuadas. Pero… como [[http://blog.cumclavis.net/2016/04/ disonancias.html|xerar esa confianza]] nun momento tan delicado, de continuo estado de alerta e profundas transformacións sociais e económicas? O problema non está nas diferenzas de enfoque, ao contrario, a diferenza é un valor porque contribúe á procura de solucións innovadoras e consensuadas. Pero… como [[http://blog.cumclavis.net/2016/04/ disonancias.html|xerar esa confianza]] nun momento tan delicado, de continuo estado de alerta e profundas transformacións sociais e económicas?
Línea 94: Línea 93:
 <blockquote>//As cidades non son o seu pasado nin o seu futuro, son o seu presente: a realidade na que todo conflúe. Pero tamén son o marco onde o local e o global se (con)funden nunha enmarañada rede de voces que se enredan en múltiples capas.//</blockquote> <blockquote>//As cidades non son o seu pasado nin o seu futuro, son o seu presente: a realidade na que todo conflúe. Pero tamén son o marco onde o local e o global se (con)funden nunha enmarañada rede de voces que se enredan en múltiples capas.//</blockquote>
  
-O institucional adoita moverse entre actos públicos e [[http://blog.enimaxes.com/2015/08/comos-y-porques-segunda-parte/|ocres protocolos]], por iso pedimos aos representantes do sector empresarial, [[conversando_con#antonio_fontenla|Antonio Fontenla]], e da ciudade, [[http://www.coruna.es/servlet/Satellite?c=Page&cid=1433812570816&pagename=CorunaPortal%2FPage%2FGenerico-Page-Generica|Xulio Ferreiro]], que conversaran fuera de los entornos habituales. que conversasen fose das contornas habituais. E que mellor contexto que o emblemático Club do Mar, coa súa  [[historias_ciudadanas#el_club_del_mar|historia de crouwfunding ciudadano]] e esa inmellorable ubicación.+O institucional adoita moverse entre actos públicos e [[http://blog.enimaxes.com/2015/08/comos-y-porques-segunda-parte/|ocres protocolos]], por iso pedimos aos representantes do sector empresarial, [[conversando_con#antonio_fontenla|Antonio Fontenla]], e da ciudade, [[http://www.coruna.es/servlet/Satellite?c=Page&cid=1433812570816&pagename=CorunaPortal%2FPage%2FGenerico-Page-Generica|Xulio Ferreiro]], que conversaran fuera de los entornos habituales. que conversasen fose das contornas habituais. E que mellor contexto que o emblemático Club do Mar, coa súa  [[historias_cidadas#el_club_del_mar|historia de crouwfunding ciudadano]] e esa inmellorable ubicación.
  
 <fs medium>**A historia fana as persoas**</fs> <fs medium>**A historia fana as persoas**</fs>
Línea 106: Línea 105:
 Por iso, aínda que durante a conversación xorden recordos compartidos e enfoques comúns, tamén asoma a zona crítica xa que ambos son conscientes da necesidade de delimitar un marco de actuación claro que permita deseñar [[http://de-mudanza.net/2015/12/inspirar-un-futuro-en-el-que-apetezca-habitar-y-seguir-construyendo/|un futuro no que apeteza habitar e seguir construíndo]]. Por iso, aínda que durante a conversación xorden recordos compartidos e enfoques comúns, tamén asoma a zona crítica xa que ambos son conscientes da necesidade de delimitar un marco de actuación claro que permita deseñar [[http://de-mudanza.net/2015/12/inspirar-un-futuro-en-el-que-apetezca-habitar-y-seguir-construyendo/|un futuro no que apeteza habitar e seguir construíndo]].
  
-O máis  importate de poder * escoitar como conversan os nosos representantes institucionais** é como contribúe ao proceso de construír confianza, con todo o que implica:+O máis  importate de poder **escoitar como conversan os nosos representantes institucionais** é como contribúe ao proceso de construír confianza, con todo o que implica:
  
   * **Fomentar a capacidade de diálogo**: Se queremos unha cidadanía dialogante han de selo, ante todo, os seus representantes. Fan falta moitas conversacións para atopar camiños e xerar acordos. Con todo, vivimos a golpe de titulares efectistas e, a maior parte das veces, manipuladores. Non hai tempo para pensar, para conversar, para reflexionar…   * **Fomentar a capacidade de diálogo**: Se queremos unha cidadanía dialogante han de selo, ante todo, os seus representantes. Fan falta moitas conversacións para atopar camiños e xerar acordos. Con todo, vivimos a golpe de titulares efectistas e, a maior parte das veces, manipuladores. Non hai tempo para pensar, para conversar, para reflexionar…
Línea 136: Línea 135:
 {{:2_biografias:conversando-jose_manuel-gutierrez.jpg?250 |}}[[http://www.laopinioncoruna.es/autores/jose-manuel-gutierrez.html|José Manuel Gutiérrez]], //Guti// como lle coñecemos a maioría desde a súa etapa de estudante, é xornalista, e dos de raza. É dicir, non dos que corren tras o titular fácil senón dos que investigan e documentan, por iso os seus compañeiros de traballo recorren a el cando fai falta poñer en contexto as urxencias xornalísticas que se  solapan no día a día. {{:2_biografias:conversando-jose_manuel-gutierrez.jpg?250 |}}[[http://www.laopinioncoruna.es/autores/jose-manuel-gutierrez.html|José Manuel Gutiérrez]], //Guti// como lle coñecemos a maioría desde a súa etapa de estudante, é xornalista, e dos de raza. É dicir, non dos que corren tras o titular fácil senón dos que investigan e documentan, por iso os seus compañeiros de traballo recorren a el cando fai falta poñer en contexto as urxencias xornalísticas que se  solapan no día a día.
  
-Cando lle chamamos para contarlle do proxecto pensabamos no seu gran coñecemento da cidade pero atopámonos un vínculo especial coa [[el_origen_de_la_idea|idea desde a que empezamos a indagar]] xa que tiña dous anos cando a súa familia trasladouse de León  a Coruña seguindo o ronsel profesional do seu pai, un dos pioneiros que contribuíu á posta en marcha da [[relatos_institucionales#la_refineriauna_historia_propia|Refinería]]. De feito, ao final da conversación evoca o seu recordo nunha preciosa [[metaforas_de_la_memoria|Metáfora da Memoria]].+Cando lle chamamos para contarlle do proxecto pensabamos no seu gran coñecemento da cidade pero atopámonos un vínculo especial coa [[a_orixe_da_idea|idea desde a que empezamos a indagar]] xa que tiña dous anos cando a súa familia trasladouse de León  a Coruña seguindo o ronsel profesional do seu pai, un dos pioneiros que contribuíu á posta en marcha da [[relatos_institucionais#la_refineriauna_historia_propia|Refinería]]. De feito, ao final da conversación evoca o seu recordo nunha preciosa [[metaforas_da_memoria|Metáfora da Memoria]].
  
 **“Non me gustan os profetas”** **“Non me gustan os profetas”**
Línea 155: Línea 154:
 <blockquote>//Unha cousa que para min define a Coruña é o centro como referencia, en Vigo non oes a ninguén dicir ao centro... E non dis vou ao centro senón vou baixar ao centro//</blockquote>  <blockquote>//Unha cousa que para min define a Coruña é o centro como referencia, en Vigo non oes a ninguén dicir ao centro... E non dis vou ao centro senón vou baixar ao centro//</blockquote> 
  
-Sen embargo, [[la_pre-tension_de_la_objetividad#el_espacio_publico_y_los_no-lugares|"o centro" é un concepto tan relativo...]]+Sen embargo, [[a_pre-tension_da_obxetividade#el_espacio_publico_y_los_no-lugares|"o centro" é un concepto tan relativo...]]
  
 \\ \\
conversando_con.txt · Última modificación: 2019/03/03 23:09 por isabel