Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


callejeando_por_la_memoria

Callejeando pola memoria

Unha rúa para o profesor

Fonte: José Manuel Guitiérrez. A Oponión Coruña

A leira que a familia Durán tiña ao bordo de Juan Flórez é o lugar sucado hoxe pola rúa Médico Durán, pai de Antonio Durán Cao, para o que un dos seus descendentes propón que o seu nome sexa dado a outra das vías da zona, División Azul, cuxa denominación debería suprimirse pola lei da memoria histórica. O Concello xa acordou en 2009 dedicar unha rúa a este prestixioso coruñés

JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ| A Coruña O próximo 2 de novembro fará tres anos que o pleno municipal decidiu dar o nome de Antonio Durán Cao a unha rúa da cidade, sen que durante todo ese tempo xurdisen iniciativas para cumprir ese acordo. Ante a falta de ideas no Concello sobre este proxecto, Emilio Durán, fillo do coruñés a quen debe homenaxearse coa dedicatoria dunha vía na súa localidade natal suxire que se faga coa que agora leva a denominación de División Azul e que, de acordo coa lei de memoria histórica, tería que variar o seu nome.

A elección deste lugar non foi realizada ao azar, posto que o que hoxe é unha rúa foi no pasado parte da leira que a familia Durán posuíu nesta parte da cidade e que mesmo foi o lugar de nacemento do propio Antonio no ano 1891. O seu pai foi o famoso médico Anxo Durán Vilarnovo, popular non só pola súa actividade como galeno, senón tamén pola súa afección aos automóbiles, que lle levou a ser o propietario do primeiro vehículo de motor que circulou en España, segundo aseguraba el mesmo.

Cale División Azul crúzase ademais coa de Médico Durán, en recordo precisamente do pai de Antonio, quen foi enviado a Suíza con catorce anos para ingresar nun internado xunto cos seus irmáns, o que lle permitiu cursar estudos de Comercio, así como aprender francés, italiano, alemán e inglés, idiomas nos que se manexou con soltura durante toda a súa vida. Traballou como correspondente nunha fábrica alemá e nunha naviera inglesa ata o seu regreso a España, onde montou co seu pai en 1914 a primeira empresa galega de transportes con vehículos de motor, que fracasou polo receo do público cara aos primeiros camións.

Foi entón cando optou por exercer como axente comercial e representar na Coruña a empresas nacionais e estranxeiras, o que lle levou a ser un dos fundadores en 1925 do Colexio Nacional de Axentes Comerciais. Anos antes, comezara a súa * actividade docente na Escola Profesional de Comercio, na que permaneceu ata 1934, data na que gaña a cátedra de Francés no mesmo centro de Santa Cruz de Tenerife, do que logo pasou ao de León. En 1944 volve á súa cidade para incorporarse á Escola de Altos Estudos Mercantís, da que foi nomeado director en 1949 e na que desenvolveu o seu labor educativo ata a súa xubilación aos setenta anos. Antonio Durán, falecido en 1982, non só tivo relevancia no mundo académico, senón que foi concelleiro en 1922, 1946 e 1947 -época na que propuxo construír o parque de Santa Margarita-, presidente da Sociedade Filarmónica Coruñesa, director da empresa Electra Popular Coruñesa, membro da Cámara de Comercio e do Consello Local do Banco de España**. O Goberno decidiu premiar a súa longa carreira como profesional do ensino coa Cruz de Alfonso X O Sabio e a súa ampla actividade laboral coa Medalla ao Mérito no Traballo.


callejeando_por_la_memoria.txt · Última modificación: 2019/03/10 20:52 por isabel